DODRŽUJTE PROSÍM TYTO POKYNY:

1. platbu provádějte až po osobní dohodě s trenérem.

2. před potvrzením zkontrolujte pečlivě příkaz.

3. před potvrzením vyplňte svůj variabilní symbol.